Fotó - fotó
1 2 3
75 találat

1965-ös árvíz Gúta
1965-ös árvíz Gúta
Település: Gúta [Kolárovo]

Év: 1966

Térbeli jellemzők: újjáépítés

Címke: 1965-ös dunai árvíz

Részletek

árvíz, újjáépítés, épülnek a Prágai tér házai. (GVH levéltára)
1965-ös dunai árvíz, árvíz
[ff]

Kategóriafotó
Címke1965-ös dunai árvíz
TelepülésGúta [Kolárovo]
Év1966
Dátum1966-06-25
Térbeli jellemzőkújjáépítés
Időbeli jellemzők1966-ös év
Rövid URL
ID28764
Módosítás dátuma2017. november 17.

1965-ös árvíz
1965-ös árvíz
Település: Medve [Medveďov]

Év: 1965

Térbeli jellemzők: emberek, autó

Címke: 1965-ös dunai árvíz

Részletek

A Praga V3S tehergépkocsiból három tonna kő zúdul a vízbe a csicsói gátszakadásnál épülő körgát medvei nyúlványán.
1965-ös dunai árvíz, árvíz
[ff]

Kategóriafotó
Címke1965-ös dunai árvíz
TelepülésMedve [Medveďov]
Év1965
Dátum1965-06-21
Térbeli jellemzőkemberek, autó
Időbeli jellemzők1965-ös év
Rövid URL
ID28588
Módosítás dátuma2017. november 17.

Év: 2006

Részletek

“Állíttatott keresztínyi buzgóságbul.”

Szakrális kisemlékek a szlovákiai Kisalföldön
(Összefoglalás)

A kötet a szlovákiai Kisalföldön (mai Délnyugat-Szlovákia) található szakrális kisemlékek egyes típusaival kapcsolatos tanulmányokat tartalmaz.
A bevezető tanulmány (Vom Bildstock zur Kapelle. Vorschlag zur ungarischen Terminologie der sakralen Kleindenkmäler) alapvetően a kisalföldi magyar névanyagra támaszkodva ám az egész magyar nyelvterület kapcsolódó adatait figyelembe véve arra tesz kísérletet, hogy kimunkálja a szakrális kisemlékek magyar nyelvű terminológiáját. A magyar terimonológia kialakításához első sorban a német gyakorlat szolgáltatott mintákat, de a szerző figyelembe vette a szlovák, cseh és lengyel anyagot is.

A következő dolgozatban (Die Rolle der sakralen Flurdenkmäler im Gemeindeleben am Beispiel von Kürt) egy kisalföldi település viszonylatában a szerző a teljesség igényével veszi számba a szakrális kisemlékeket. A formai-tipológiai leíráson-osztályozáson túlmenően bemutatja a kapcsolódó szájhagyományt, valamint az egyes objektumokhoz kötődő kultuszt is.

Nepomuki Szent János kultusza a Jézus- és Mária-tisztelet után kétségtelenül a legintenzívebb Közép-Európában. Bizonyítja ezt az a több mint száz köztéri szobra is, amelyet a szerzőnek a kutatott területen sikerült számba vennie (Die Denkmäler von hl. Johannes von Nepomuk in der Kleinen Tiefebene). A dolgozat bemutatja a Nepomuki Szent János-kultusz kisalföldi gyökereit, elterjedésének lehetséges forrásait és útjait is vázolja. Az egyes ábrázolási típusokat (Darstellungstypen) is számba veszi. Ebből az világlik ki, hogy a szent kisalföldi szobrainak zöme a prágai Károly-hídon 1683-ban felállított szobrának ábrázolásmódjából vezethető le. Egyedi jelenségként kezelhető az a szeredi ábrázolás, amikor a szent jobb lábával egy kiöltött nyelvű szörnyfejre lép. Mivel Nepomuki Szent János többek között a rágalmazás, megszólás, ócsárlás ellen is patrónus volt, ez a szobor kétségtelenül ennek az allegóriája. Nepomuki Szent Jánosnak ezt a szerepét első sorban a jezsuiták terjesztették és a grazi jezsuitáknál nevelkedett Amadé László 1755-ben megjelent verseskötetében több verset is szentelt Nepomuki Szent Jánosnak, amelyekben éppen a rágalmazás ellen kérte a szent közbenjárását. Köztéri szobrán mind ez ideig nem ismerünk hasonló ábrázolást, csupán 18. századi metszeteken fordul elő ehhez hasonlítható felfogás.
Szent Vendel kultusza ugyancsak a legnépszerűbbek közé tartozik a Kisalföld szlovákiai részén. Az itteni emlékanyagát bemutató tanulmány (Die Verehrung des heiligen Wendelin in der Volkstradition der Kleinen Tiefebene) számba veszi a szent köztéri szobrait, patrocíniumait, valamint a kapcsolódó szájhagyományt és kultuszt. A szerző megállapítása szerint Szent Vendel kultusza a térségbe több csatornán át, alapvetően a 18. században érkezett. Elterjesztésében német telepesek ugyanúgy részt vettek, mint a merinó juh térhódításával együtt érkező német, cseh és morva juhászok. A katolikus egyház szintén hozzájárult a szent kultuszának elterjesztéséhez. A tanulmány egyik előzménye német nyelven is hozzáférhető: Patrozinien und Kultstätten des hl. Wendelin in der Kleinen Ungarischen Tiefebene/Südwest-Slowakei. In Heimatbuch des Landkreises St. Wendel. XXVII. Ausgabe. St. Wendel 1998, 50-58).

Szent Orbán, a szőlősgazdák védőszentjének kultusza első sorban a vizsgált terület keleti felében érhető tetten (Die Verehrung des heiligen Urban im nordöstlichen Teil der Kleinen Tiefebene). A tanulmány bemutatja a térségben fellelhető szobrait, kápolnáit és a napjához kapcsolódó kultuszt.

Viszonylag ritka szentábrázolás a térségben Szent Donáté, akinek mind ez ideig négy köztéri szobrára sikerült rábukkanni (Statuen des heiligen Donatus auf der Gro_en Schüttinsel und in Matthiasland). Ebből kettő Szent Donátot a katonaszentet, kettő pedig Szent Donátot, mint püspököt ábrázolja. Mindegyik esetben első sorban a villámcsapás elleni oltalmazóként lettek a szobrok fölállítva és nem szőlőhegyi védőszentként.

Szent Kristófnak a középkorban óriási kultusza volt. Templomok külső falára festették óriási képeit, hogy az úton járókat megkímélje a fölkészületlen haláltól. Mára kultusza jócskán veszített egykori népszerűségéből és inkább csak morzsáit lehet összeszedni az egykori virágzó tiszteletnek. Mindamellett bizonyos reneszánsza is megfigyelhető napjainkban. A dolgozat a korai emlékeket és ma is élő tradíciót egyaránt igyekszik számba venni a szlovákiai Kisalföldön (Die Denkmäler die heiligen Christophorus in der Kleinen Tiefebene)
A temetők szimbólumrendszerének a feldolgozása egy külön kötetet vehetne igénybe. Ebben a szerény dolgozatban (Sakrale Kleindenkmäler in Friedhöfen der Kleinen Tiefebene) csupán a kutatott területet temetőanyagát mutatja be a szerző, első sorban a szakrális néprajz szemszögéből. Egyszersmind a még elvégzendő feladatokra is figyelmeztet. A dolgozat egyik előzménye német nyelven is napvilágot látott (Ungarische Friedhöfe im nördlichen Teil der Kleinen Tiefebene. Südwest-Slowakei. In Ostbairische Grenzmarken 40. Passau 1998, 223-238.)

A kötetet néhány, a kiadvány tematikáját érintő könyvismertetés, valamint a német nyelvterület kisemlékkutatásának áttekintése, továbbá a Fórum Társadalomtudományi Intézet komáromi Etnológiai Központja keretei között létrehozott Szakrális Kisemlék Archívum bemutatása zárja.

Kategóriafotó
Év2006
Dátum2006-02-03
Rövid URL
ID27152
Módosítás dátuma2017. november 7.

Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Év: 2011

Térbeli jellemzők: Prága, Magyar Kulturális Intézet

Címke: Fórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály

Részletek

Lados Mihály, Lelkes Gábor
Konferencia

Kategóriafotó
CímkeFórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály
Év2011
Dátum2011-06-03
Térbeli jellemzőkPrága, Magyar Kulturális Intézet
Időbeli jellemzők2011. május 26.
Rövid URL
ID26488
Módosítás dátuma2017. november 7.

Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Év: 2011

Térbeli jellemzők: Prága, Magyar Kulturális Intézet

Címke: Fórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály

Részletek

Szarka László, Lados Mihály, Lelkes Gábor
Konferencia

Kategóriafotó
CímkeFórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály
Év2011
Dátum2011-06-03
Térbeli jellemzőkPrága, Magyar Kulturális Intézet
Időbeli jellemzők2011. május 26.
Rövid URL
ID26486
Módosítás dátuma2017. november 7.

Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Év: 2011

Térbeli jellemzők: Prága, Magyar Kulturális Intézet

Címke: Fórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály

Részletek

Szarka László, Lados Mihály, Lelkes Gábor
Konferencia

Kategóriafotó
CímkeFórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály
Év2011
Dátum2011-06-03
Térbeli jellemzőkPrága, Magyar Kulturális Intézet
Időbeli jellemzők2011. május 26.
Rövid URL
ID26484
Módosítás dátuma2017. november 7.

Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Régiók találkozása: Csallóköz – Kisalföld
Év: 2011

Térbeli jellemzők: Prága, Magyar Kulturális Intézet

Címke: Fórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály

Részletek

Szarka László, Lados Mihály, Lelkes Gábor
Konferencia

Kategóriafotó
CímkeFórum Kisebbségkutató Intézet / Szarka László / Lelkes Gábor / Prága / Magyar Kulturális Intézet / Csallóköz / Kisalföld / RKK / Lados Mihály
Év2011
Dátum2011-06-03
Térbeli jellemzőkPrága, Magyar Kulturális Intézet
Időbeli jellemzők2011. május 26.
Rövid URL
ID26482
Módosítás dátuma2017. november 7.

Móricz Zsigmond a nagy magyar író
Móricz Zsigmond a nagy magyar író
Év: 2009

Részletek

Móricz Zsigmond a nagy magyar író, az elmúlt héten Prágában járt, ahol az új irodalom feladatairól tartott előadást. A magyar irodalom kiváló reprezentását a prágai magyarság meleg ovációban részesítette.
Képes Hét, 1930

Kategóriafotó
Év2009
Dátum2009-03-03
Időbeli jellemzők1930
Rövid URL
ID25724
Módosítás dátuma2017. november 7.

1 2 3
75 találat