Fotó - fotó
1 2 3 11
328 találat

Varga István 1893-1972, őrvezető, mozdonyfűtő
Varga István 1893-1972, őrvezető, mozdonyfűtő
Település: Pelsőc [Plešivec]

Év: 2008

Térbeli jellemzők: Pelsőc,

Részletek

Varga István őrvezető, mozdonyfűtő, Pelsőc. *1893, Pelsőcardó. 1914. augusztus 24.-én vonult be a 25. közös gyalogezredhez Losoncra. Kiképzése után a 6. divízió élelmezési raktárához osztották be Kassára. Innen a román frontra ment, ahol mint pék teljesítet szolgálatot. Románián keresztül egész Brailáig ment. Innen az ukrajnai rendfenntartó csapatokkal Odesszába került. Az összeomláskor Besszarábiában, 1918 októberében ro¬mán fogságba jutott, ahonnan 1920. május 20.-án jött haza. Kitüntetése: Károlyi csapatkereszt, ig. a.
Pelsőci személyiségek-Solymos József helytörténeti gyűjteménye
[ff. fénykép]

Kategóriafotó
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Év2008
Dátum2008-02-21
Térbeli jellemzőkPelsőc,
Rövid URL
ID19491
Módosítás dátuma2017. november 5.

Takács József sz.1894, tizedes,cipészmester
Takács József sz.1894, tizedes,cipészmester
Település: Pelsőc [Plešivec]

Év: 2008

Térbeli jellemzők: Pelsőc,

Részletek

. Takács József tizedes, cipészmester, Pelsőc. *1894, Csetnek. 1914. augusztus 10.-én vonult be a 25. közös gyalogezredhez Losoncra. Hamarosan az orosz frontra került, majd 1916. április 15.-én mint oktató telefonkurzusra került. Ezután a 85. gyalogezredhez helyezték át mint kiképző telefonistát. 1918. augusztus 20.-án az olasz frontra ment, ahol november 18-ig volt. Majd mint kiképző telefonistát a 34-esekhez helyezték át. 1918. november 20.-án szerelt le.
Pelsőci személyiségek-Solymos József helytörténeti gyűjteménye
[ff. fénykép]

Kategóriafotó
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Év2008
Dátum2008-02-21
Térbeli jellemzőkPelsőc,
Rövid URL
ID19481
Módosítás dátuma2017. november 5.

Quirschfeld Antal 1878-1949 őrmester, szerszámkovács
Quirschfeld Antal 1878-1949 őrmester, szerszámkovács
Település: Pelsőc [Plešivec]

Év: 2008

Térbeli jellemzők: Pelsőc,

Részletek

. Quirschfeld Antal őrmester, szerszámkovács, Pelsőc. *1878, Alsómecenzéf. Mozgósí¬táskor vonult be a 9. honvéd gyalogezredhez Kassára. Galíciába került s egész Breszt-Litovszkig nyomult előre. 1916. július 20.-án Durazzónál megsebesült. 1917. szeptember 12.-én az al¬bán frontra ment, ahol október 16.-án maláriában megbetegedett. Öthónapi kezelés és kéthónapi betegszabadság után 1918. április 13.-án mint szakmunkást felmentették.
Pelsőci személyiségek-Solymos József helytörténeti gyűjteménye
[ff. fénykép]

Kategóriafotó
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Év2008
Dátum2008-02-21
Térbeli jellemzőkPelsőc,
Rövid URL
ID19451
Módosítás dátuma2017. november 5.

Pásztor György vitéz 1886-1957, asztalos
Pásztor György vitéz 1886-1957, asztalos
Település: Pelsőc [Plešivec]

Év: 2008

Térbeli jellemzők: Pelsőc,

Részletek

Pásztor György vitéz, nyugalmazott főtörzsőrmester, asztalosmester, Pelsőc. *1888.V.18. 1914. augusztus 1.-én vonult be a 16. közös táb. tüzérezredhez Losoncra. A legelsőkkel ment ki az orosz harctérre s Przemyslbe került. Végigharcolta az egész orosz hadjáratot. Személyes és haláltmegvető bátorságáért a nagy-ezüstöt kapta. 1918. május 15.-én az olasz frontra ment s példás magatartásával itt is többízben tüntette ki magát. Az összeomlás szabad¬ságideje alatt otthon érte. 1919-ben a nemzeti hadseregbe lépett be és 1921. augusztus 30-ig itt teljesített szolgálatot. A csehek nagy magyarságáért 9 hónapi fogsága után csak óva¬dék ellenében engedték szabadon. Kitüntetései: Nagy ezüst vitézségi érem, Kis ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károlyi csapatkereszt és Háborús emlékérem.
Pelsőci személyiségek-Solymos József helytörténeti gyűjteménye
[ff. fénykép]

Kategóriafotó
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Év2008
Dátum2008-02-21
Térbeli jellemzőkPelsőc,
Rövid URL
ID19449
Módosítás dátuma2017. november 5.

Pulen Márton sz.1877,szakaszvezető,gazdálkodó
Pulen Márton sz.1877,szakaszvezető,gazdálkodó
Település: Pelsőc [Plešivec]

Év: 2008

Térbeli jellemzők: Pelsőc,

Részletek

Pulen Márton szakaszvezető, gazdálkodó, Pelsőc. *1877, Pelsőc. 1915. augusztus 12.-én vonult be Kassára a 5. huszárezredhez. A géppuskás tanfolyam elvégzése után 1916. január 18.-án az orosz frontra ment, ahol 1916. november 19.-ig több nagy és kisebb ütközetben vett részt. 1917. január 12.-én ezredével a román frontra került s az Uzvölgyben harcolt a fegyverszünetig. 1918 januárjában ment ki az olasz harctérre, ahol a nagy Piave-menti offenzívában is részt vett. 1918. november 2.-án szerelt le. Kitünteté¬sei: Bronz vitézségi érem, Károlyi csapatkereszt és Háborús emlékérem.
Pelsőci személyiségek-Solymos József helytörténeti gyűjteménye
[ff. fénykép]

Kategóriafotó
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Év2008
Dátum2008-02-21
Térbeli jellemzőkPelsőc,
Rövid URL
ID19445
Módosítás dátuma2017. november 5.

1 2 3 11
328 találat